تحصيلات : فوق ليسانس مديريت دولتي ، 1359 دکتراي مديريت استراتژيک (Ph.D.) ،1381

Dr.Niknam

بیوگرافی آقای دکتر منوچهر نیکنــام

تحصيلات : فوق ليسانس مديريت دولتي ، 1359 دکتراي مديريت استراتژيک (Ph.D.) ،1381 dr.niknam

- رئيس و عضو هيأت علمي ( دانشيار ) مؤسسه آموزش عالي غزالي ، 1386تاكنون

-كارشناس رسمي قوه قضائيه ، 1385 تاكنون

-كارشناس سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه تدوين ارزيابي و نظارت بر استانداردهاي ملي مديريت كيفيت و تأييد صلاحيت شركتها

تحصیلا ت :

لیسانس بازرگانی ، 1348

فوق لیسانس مدیریت دولتی ، 1359

دکترای مدیریت استراتژیک(Ph.D.) ، 1381

دوره هاي آموزشي تخصصي :

-دوره سيستم مديريت ايمني كار ، سلامت و محيط زيست   (( HFE-MF – تير ماه 93

- دوره Strategic Management of Human Resources (مدیریت استراتژیک منابع انساني)

   درسازمان برق(EDF)  فرانسه سپتامبر 1991                                                                       

- فوریه 2006 I.R.U. Academy (مديريت حمل و نقل بين المللي) درInternational Transport Management- دوره

-دوره بخشداري  

- دوره بهسازي و بالندگي سازماني   Development)Organizational )

- دوره آشنايي با توليد و انتقال نيرو            

- دوره مديريت اجرايي ويژه مديران عامل و اعضاي هيئت مديره

- دوره حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا در مركز توسعه صادرات ايران

- دوره مديريت اجرايي ويژه مديران عامل و اعضاء هيات مديره ، وزارت نيرو ، 1371

- دوره بهسازي و بالندگي سازماني ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1370

- دوره آشنايي با توليد و انتقال نيرو ، شركت توانير ، 1365

- دوره آموزش توجيهي بخشداران ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1350

- دوره مديريت ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1350

سوابق عضویت در مجامع علمی :

- مشاور طرح و توسعه دانشگاه كار ، 1391 -1394

- عضو عيأت مؤسس در مؤسسه آموزش عالي رسام

- عضو هيأت امناء موسسه ناهنجاريهاي ژنتيك ايران

- عضو هیئت علمی کنفرانس بین المللی برق و شورای تحقیقات برق ایران .

- عضو آکادمی I.R.U

- دبیر کمیته پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی صنعت برق ایران .  

-عضو هیئت علمی دانشگاه کار.      

- عضو انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور.

- عضو انجمن علوم مدیریت ایران.

- عضو هيئت عالي وظيفه عمومي.                  

- عضو هیئت علمی ، صنعتی وزارت نیرو .  

- عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اجتماعی آینده سازان .

- عضويت در كميته سازماندهي و امور پرسنلي شركتهاي صنعت برق ايران

- رئيس كميته طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي شركت توانير

- رئيس كميته طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي آب منطقه اي تهران

- رئيس كميته طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي شركت مشانير

سوابق كاري :

- وزارت كشور ، 1351 – 1355

-كارشناس مميزي و نوسازي ، وزارت كشور ، 1355 – 1356

- رئيس ادارة انجمنهاي شهرستان و استان ، وزارت كشور

- مدير كل دبيرخانه شوراي ارزشيابي و رسيدگي به شكايات ( بازرسي )، وزارت كشور ،1358 – 1360

- مشاور طرح و برنامه ريزي– شهرداري تهران ، 1360 – 1362

- مدير امور كاركنان سازمان آب منطقه اي تهران ، 1362 – 1364

-كارشناس بررسي و تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني سازمان آب منطقه اي تهران 1364 – 1365

- مدير امور كاركنان شركت توانير ، 1365 – 1369

- مدير دفتر هماهنگي و نظارت اداري شركت توانير ، 1369 – 1372

- مدير دفتر تشكيلات و روشها و ارزشيابي مشاغل ، 1372 – 1377

- عضو هيئت مديره ومعاون اداري – مالي و پشتيباني شركت مشانير ( وزارت نيرو )، 1377 – 1379

- عضو هيئت مديره و معاون اداري – مالي و پشتيباني ، سازمان آب منطقه اي تهران ، 1379 – 1383

- رئيس هيئت مديره شركت آبفر (وزارت نيرو ) 1379-1383

- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه كار 1385- 1391

-مشاور ارشد شركت تدبير نيرو1386- 1388

- مشاور عالي شركت سرمايه گذاري صبا جهاد1392 تا 1394

- سرپرست مؤسسه آموزش عالي رسام ، 1391 تا 1394

سوابق تدریس :

دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز آموزش بنیاد شهید –دانشگاه افسری – دانشگاه صنعت آب و برق – مرکز آموزش عالی ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش – مرکز مطالعات مدیریت – دانشگاه امام حسین ( تدریس در دوره دکتری ) – دانشگاه کار- دانشگاه غزالی-دانشگاه البرز – دانشگاه علامه قزويني- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس ( تدریس در دوره دکتری )

تاليفات و مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي داخلي و خارجي :

الف : تأليفات

-كتاب مديريت سال 1393

- كتاب تحليل آماري با نرم افزار SPSS

ب: مقالات

-مقاله تأثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفا داري مشتريان ( مطالعه موردي : شعب بانك سامان اصفهان ) كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع -آذر ماه 1394

- مقاله ( ارائه مدل تحليل پوششي داده هاي فازي در محيط پويا )

Proposing a  Fuzzy DEA model in Dynamic Environment to evaluate the Efficiency of Decision Making Units

در ژورنال بين المللي : International Journal of New Technology and research- ژانويه 2016

- مقاله ( طراحي يك شهر خلاق با استفاده از دفاع غير عا مل )

Defense Designing a creative city with using Passive

در نشريه Specialty Journal of Architecture and Construction–اكتبر 2015    

تحت عنوان :Afro – Asia - برنده جایزه ارائه بهترین مقاله در کنفرانس بین المللی :

- (برنامه ریزی و بهبود منابع انسانی )Human Resources Planning and Development

در كوالالامپور ( مالزي ) – سپتامبر 1994

-دریافت جایزه و لوح سپاس به خاطر ارائه بهترین مقاله در کنفرانس بین المللی انرژی تحت عنوان :

Human Resources Planning  ( برنامه ریزی منابع انسانی ) در نیو دهلی – اکتبر 1995

- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی توسعه برق کشورهای آسیائی – آفریقائی تحت عنوان :

             Choice and Assessment of Administrator's skills in power   sector          

   (ارزیابی مهارتها و انتخاب مدیر در بخش انرژی) در کاتماندو ( نپال) – مارس 1996

- مقاله (تعاريف كار آفريني سازماني و ساختار سازماني - موانع و راه كارها )

Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship Definitions (Barriers and Solutions)

مندرج در نشريه Journal of Basic and Applied Scientific Research.5/28/2013

-مقاله (بررسي فرآيند تبديل آسيب پذيري ها به تهديدات و تهيه و تدوين استراتژي جلوگيري و برخورد با آن در زمينه منابع انساني در صتعت برق ايران )

- مقاله (بررسي مسائل و مشكلات موجود در اجراي قانون نوسازي و عمران شهري

مقاله (مديريت از نيروي انساني تا آموزش) مجله صنعت و مطبوعات ارديبهشت 1371-

- ارائه مقاله تحت عنــوان (نگرش انسانی مدیران در بالندگی صنعت آب و برق) در کنفرانس مــدیریت منــابع انسانی –        اردیبهشت 75 ( دریافت لوح تقدیر از وزیر نیرو )

- مقاله (تأثير زير ساختهاي مديريت دانش بر عملكرد سازماني)

The effect of Knowledge Management Infrastructure on Organizational Performance .6/2/2013

- مقاله (استفاده از اينترنت ، انگيزه و تبليغات ، شواهد تجربي از ايران )مندرج در مجله فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت بازرگاني- سوم نوامبر 2012

ارائه مقالات متعدد در نشریات داخلی و خارجي و نيز تألیف جزوات درسی در زمینه مدیریت.

فعاليتهاي پژوهشي :

-انجام پروژه تحقيقاتي پژوهش در مركز تحقيقات شركت مخابرات ايران

استاد راهنما و مشاور در بيش از دويست رساله تحقيقي در مقاطع دكترا ، كارشناسي ارشد و كارشناسي.

تقدير نامه ها:

وزير نيرو به مناسبت ارائه مقاله تحت عنوان نگرش انساني مديران در بالندگي صنعت آب و برق ارديبهشت 75-

دانشگاه امام حسين ( فرماندهي دوره عالي جنگ سپاه)-

دانشگاه افسري امام علي (دو لوح تقدير )-

دانشگاه آزاد اسلامي چندين لوح تقدير-

- تقدير نامه از سپاه پاسداران استان قزوين

- تقدير نامه از بسيج استان قزوين

تقدير نامه از آموزش و پرورش

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر