تحصيلات : فوق ليسانس مديريت دولتي ، 1359 دکتراي مديريت استراتژيک (Ph.D.) ،1381

Dr.Niknam

بیوگرافی آقای دکتر منوچهر نیکنــام

Dr.Niknam  

دکتر منوچهر نیکنــام

E _ mail : Niknam 2001 @ yahoo.com

-عضو هیأت علمی صنعتی وزارت نیرو

-عضو هیأت موسس و امناء ، موسسه آموزش عالی غزالی

- رئيس دانشگاه غزالی و عضو هيأت علمي ( دانشيار )  ، 1386تاكنون

-كارشناس رسمي قوه قضائيه ، 1385 تاكنون

-كارشناس سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه تدوين ارزيابي و نظارت بر استانداردهاي ملي مديريت كيفيت و تأييد صلاحيت شركتها

تحصیلا ت :

لیسانس بازرگانی ، 1348

فوق لیسانس مدیریت دولتی ، 1359

دکترای مدیریت استراتژیک(Ph.D.) ، 1381

دوره هاي آموزشي تخصصي :

-دوره سيستم مديريت ايمني كار ، سلامت و محيط زيست   (( HFE-MF – تير ماه 93

- دوره Strategic Management of Human Resources (مدیریت استراتژیک   منابع انساني)

     درسازمان برق(EDF)   فرانسه سپتامبر 1991                                                                        

  - فوریه 2006  I.R.U.  Academy (مديريت حمل و نقل بين المللي) درInternational Transport Management- دوره

-دوره بخشداري  

- دوره بهسازي و بالندگي سازماني   Development)  Organizational  )

- دوره آشنايي با توليد و انتقال نيرو             

- دوره مديريت اجرايي ويژه مديران عامل و اعضاي هيئت مديره

- دوره حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا در مركز توسعه صادرات ايران

- دوره مديريت اجرايي ويژه مديران عامل و اعضاء هيات مديره ، وزارت نيرو ، 1371

- دوره بهسازي و بالندگي سازماني ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1370

- دوره آشنايي با توليد و انتقال نيرو ، شركت توانير ، 1365

- دوره آموزش توجيهي بخشداران ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1350

- دوره مديريت ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1350

سوابق عضویت در مجامع علمی :

- مشاور طرح و توسعه دانشگاه كار ، 1391 -1394

- عضو هيأت مؤسس در مؤسسه آموزش عالي رسام

- عضو هيأت امناء موسسه  ناهنجاريهاي ژنتيك ايران

- عضو هیئت علمی کنفرانس بین المللی برق و شورای تحقیقات برق ایران .

- عضو آکادمی I.R.U

- دبیر کمیته پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی صنعت برق ایران .  

-عضو هیئت علمی دانشگاه کار.      

- عضو انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور. 

- عضو انجمن علوم مدیریت ایران.

- عضو هيئت عالي وظيفه عمومي.                  

- عضو هیئت علمی ، صنعتی وزارت نیرو .   

- عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اجتماعی آینده سازان .

- عضويت در كميته سازماندهي و امور پرسنلي شركتهاي صنعت برق ايران

- رئيس كميته  طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي شركت توانير

- رئيس كميته  طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي آب منطقه اي تهران

- رئيس كميته  طبقه بندي مشاغل كارگري و كارمندي شركت مشانير

سوابق كاري :

- وزارت كشور ، 1351 – 1355

-كارشناس مميزي و نوسازي ، وزارت كشور ، 1355 – 1356

- رئيس ادارة انجمنهاي شهرستان و استان ، وزارت كشور

- مدير كل دبيرخانه شوراي ارزشيابي و رسيدگي به شكايات ( بازرسي )، وزارت كشور ،1358 – 1360

- مشاور طرح و برنامه ريزي– شهرداري تهران ، 1360 – 1362

- مدير امور كاركنان سازمان آب منطقه اي تهران ، 1362 – 1364

-كارشناس بررسي و تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني سازمان آب  منطقه اي تهران 1364 – 1365

- مدير امور كاركنان شركت توانير ، 1365 – 1369

- مدير دفتر هماهنگي و نظارت اداري شركت توانير ، 1369 – 1372

- مدير دفتر تشكيلات و روشها و ارزشيابي مشاغل ، 1372 – 1377

- عضو هيئت مديره ومعاون اداري – مالي  و پشتيباني شركت مشانير  ( وزارت نيرو )، 1377 – 1379

-  عضو هيئت مديره و معاون اداري – مالي و پشتيباني ، سازمان آب منطقه اي تهران ، 1379 – 1383

- رئيس هيئت مديره شركت آبفر (وزارت نيرو ) 1379-1383

- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه كار 1385- 1391

-مشاور ارشد شركت تدبير نيرو1386- 1388

- مشاور عالي شركت سرمايه گذاري صبا جهاد1392  تا 1394

- سرپرست مؤسسه آموزش عالي رسام ، 1391  تا 1394

- مشاور بازرگانی شرکت صنایع چوب اسالم 1396

سوابق تدریس :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  ( دانشکده  مدیریت و حسابداری ) تدریس  در مقاطع کارشناسی ، و کارشناسی ارشد و دکتری  – مرکز آموزش بنیاد شهید –دانشگاه افسری – دانشگاه صنعت آب و برق – مرکز آموزش عالی ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش – مرکز مطالعات مدیریت – دانشگاه امام حسین ( تدریس در دوره دکتری ) – دانشگاه کار- دانشگاه غزالی-دانشگاه البرز – دانشگاه علامه قزويني- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس ( تدریس در دوره  کارشناسی ارشد و دکتری )

تاليفات و مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي داخلي و خارجي :

الف : تأليفات

-كتاب مديريت سال 1393

- كتاب تحليل آماري با نرم افزار  SPSS سال  1391

ب: مقالات

- ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی گری جهت گیری استراتژیک-دو ماهنامه بررسی های  بازرگانی ، دوره 19 ، شماره 110 - سال 1400- نشریه CIVILICA

- ارزیابی تأثیرسیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی گری جهت گیری استراتژیک-آذرماه  1400 - ماهنامه بررسی های بازرگانی

- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار یابی گردشگری ایران( ارائه شده در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی)

-مقاله  تأثير بنيان هاي  بازاريابي  رابطه مند  بر  وفا داري مشتريان ( مطالعه موردي : شعب بانك سامان اصفهان ) كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع -آذر ماه 1394

- مقاله ( ارائه مدل تحليل پوششي داده هاي فازي در محيط پويا )

Proposing a   Fuzzy DEA model in   Dynamic Environment to evaluate the Efficiency of Decision Making Units

در ژورنال بين المللي :  International Journal of New Technology and research- ژانويه 2016

- مقاله ( طراحي يك شهر خلاق با استفاده  از دفاع غير عا مل )

 Defense    Designing   a   creative   city  with  using  Passive

 در نشريه  Specialty Journal of Architecture and Construction –اكتبر 2015    

تحت عنوان :Afro – Asia  - برنده جایزه ارائه بهترین مقاله در کنفرانس بین المللی  :

- (برنامه ریزی و بهبود منابع انسانی )Human  Resources  Planning  and  Development 

   در كوالالامپور ( مالزي ) – سپتامبر 1994

  • دریافت جایزه و لوح سپاس به خاطر ارائه بهترین مقاله در کنفرانس بین المللی انرژی تحت عنوان :

Human Resources Planning    (   برنامه ریزی   منابع انسانی  ) در نیو دهلی – اکتبر  1995

- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی توسعه برق کشورهای آسیائی – آفریقائی تحت عنوان :

              Choice and Assessment of Administrator's skills in power   sector             

   (ارزیابی مهارتها و انتخاب مدیر در بخش انرژی) در کاتماندو ( نپال) – مارس 1996

- مقاله (تعاريف كار آفريني سازماني و ساختار سازماني - موانع و راه كارها )

Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship Definitions (Barriers and Solutions)

   مندرج در نشريه  Journal of Basic and Applied Scientific Research.5/28/2013

-مقاله (بررسي فرآيند تبديل آسيب پذيري ها  به تهديدات  و تهيه و تدوين استراتژي جلوگيري و برخورد با آن در زمينه منابع انساني در صتعت برق ايران )

- مقاله (بررسي مسائل و مشكلات موجود در اجراي قانون نوسازي و عمران شهري

  مقاله (مديريت از نيروي انساني تا آموزش) مجله صنعت و مطبوعات ارديبهشت 1371-

- ارائه مقاله تحت عنــوان (نگرش انسانی مدیران در بالندگی صنعت آب و برق) در کنفرانس مــدیریت منــابع انسانی –         اردیبهشت 75 ( دریافت لوح تقدیر از وزیر نیرو ) 

- مقاله (تأثير زير ساختهاي مديريت دانش بر عملكرد سازماني)

The effect of Knowledge Management Infrastructure on Organizational Performance .6/2/2013

- مقاله (استفاده از اينترنت ، انگيزه و تبليغات ، شواهد تجربي از ايران )مندرج در مجله فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت بازرگاني- سوم نوامبر 2012

ارائه مقالات متعدد در نشریات داخلی و خارجي و نيز تألیف جزوات درسی در زمینه مدیریت.

فعاليتهاي پژوهشي :

- انجام پروژه تحقيقاتي  پژوهش در مركز تحقيقات شركت مخابرات ايران

  استاد راهنما و مشاور در بيش از دويست رساله تحقيقي در مقاطع دكترا ، كارشناسي ارشد و كارشناسي.

تقدير نامه ها:

وزير نيرو به مناسبت ارائه مقاله تحت عنوان نگرش انساني مديران در بالندگي صنعت آب و برق ارديبهشت 75 -

 دانشگاه امام حسين ( فرماندهي دوره عالي جنگ سپاه)-

دانشگاه افسري امام علي (دو لوح تقدير ) -

دانشگاه آزاد اسلامي چندين لوح تقدير -

- تقدير نامه از سپاه پاسداران استان قزوين

- تقدير نامه از بسيج استان قزوين

 تقدير نامه از آموزش و پرورش-

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر