چارت دروس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

چارت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

 

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات مقطع کارشناسی ارشد "

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد " 

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته حسابداری مدیریت مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد"

 

"دانلود برنامه دروس رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد"

 

 

 

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر