چارت دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته.

چارت و سرفصل های دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

ردیف

6

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی- توليد

Download Icon1

کارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني-بازرگاني بين الملل

Download Icon1

کارشناسي ارشد

حسابداري

Download Icon1

کارشناسي ارشد

حسابداري مديريت

Download Icon1

کارشناسي ارشد

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

Download Icon1

کارشناسي ارشد

مدیریت بازرگانی- استراتژیک

Download Icon1

14

کارشناسی ناپیوسته

مديريت بازرگاني

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت صنعتی

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

معماری

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

ICT

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي تكنولوژي عمران عمران   اجرایی

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي تکنولوژي ساختمان

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

ايمني صنعتي و محيط كار   صنایع

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الكترونيك

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

علمي كاربردي حقوق قضايي (علوم ثبتي )

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مهندسي شهرسازي

Download Icon1

کارشناسی ناپیوسته

مديريت بيمه

Download Icon1

6

کارشناسی پیوسته

حسابداري

Download Icon1

کارشناسی پیوسته

مهندسي كامپيوتر نرم افزار

Download Icon1

کارشناسی پیوسته

مديريت بيمه

Download Icon1

کارشناسی پیوسته

مهندسي معماري

Download Icon1

کارشناسی پیوسته

مهندسي شهرسازي

Download Icon1

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

Download Icon1

5

کاردانی ناپیوسته

حسابداري

Download Icon1

کاردانی ناپیوسته

مديريت صنعتي علمي كاربردي

Download Icon1

کاردانی ناپیوسته

كامپيوتر نرم افزار

Download Icon1

کاردانی ناپیوسته

عمران كارهاي عمومي ساختمان

Download Icon1

کاردانی ناپیوسته

معماري

Download Icon1

8

کاردانی پیوسته

حسابداري     بازرگانی

Download Icon1

کاردانی پیوسته

كامپيوتر نرم افزار

Download Icon1

کاردانی پیوسته

امور اداري

Download Icon1

کاردانی پیوسته

نقشه كشي معماري

Download Icon1

کاردانی پیوسته

نقشه كشي عمومي

Download Icon1

کاردانی پیوسته

ساختمان كارهاي عمومي ساختمان

Download Icon1

کاردانی پیوسته

گرافيك

Download Icon1

کاردانی پیوسته

الكتروتكنيك برق صنعتي

Download Icon1

 

 

 

 

 

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر