مشخصات فردی تحصيلات و شرح سوابق كاری دكتر علی ربيعی

 

 • سوابق تحصيلی

-          ليسانس مديريت دولتی . دانشگاه تهران

-         فوق ليسانس مديريت امور فرهنگی ( علوم اجتماعی ) . دانشگاه علامه طباطبايیrabiee ali

-          دكتراي تخصصی PHD مديريت استراتژيك

 • سوابق هيات علمي

-         عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور در مرتبه دانشیار پایه 23

ـ         مدرس دانشکده  مبانی علوم سیاسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ـ         مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات

ـ         مدرس گروه مدیریت موسسه آموزش عالی کار

-       دبير شوراي تخصصی گروه جامعه شناسی دوره دكتری پيام نور
-       مشاور رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوری و مجمع تشخيص مصلحت نظام
-       مدرس دانشكده علوم اجتماعی در گروه ارتباطات دانشگاه تهران

سوابق اجرایی و دولتی

-         دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت

-         مشاور اجتماعی رپیس جمهور 1376 تا 1384

-         مسنول اجرایی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول کمیته های تبلیغات امور اجرایی 

-         عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراها و فرماندهی پایگاه تهران و کشوری و قرارگاه  حمزه سیدالشهداء

سوابق فعالیت های مدنی

-         عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

-         مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360
-         مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کارگر

-         عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361

-         عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

-         عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی غزالی

    

      

سوابق صنفی

-         عضو هیئت مدیره شرکت   ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

-         عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

-         عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوگز بنیاد شهید

-         رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر 

-          رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان

-         رئیس هیئت مدیره شرکت رزین های صنعتی ایران

-         عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان امام

 

 • سوابق تدريس

   تدريس در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران .

 • تدريس در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، گروه ارتباطات .
 • تدريس در دانشكده اطلاعات مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد .
 • تدريس در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – گروه ارتباطات و مدیریت فرهنگی .
 • تدريس در رشته های مدیریت ، ارتباطات و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پيام نور .
 • تدريس در موسسه آموزش عالي كار در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد .
 • دستاوردها و جوایز:
 • برنده قلم بلورين به خاطر كسب عنوان بهترين سرمقاله در سال 1377 در جشنواره مطبوعات .
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در سال 1390
 • عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • - سردبیر نشریه علمی ترویجی « جامعه ، فرهنگ و رسانه » . از خرداد 1389
 • -عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران (GMJ ). 1389
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی
 • عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران
 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • عضو انجمن علمی جهانگردی ایران
 • سوابق مسئوليت هاي علمي و پژوهشي
 • مشاور مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از1374تاكنون ادامه دارد .
 • عضو شوراي سياستگذاري مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري با حكم رئيس جمهور تامرداد 1384.
 • رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي از سال 1368تا1373.
 • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. 1388
 • دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور . 1390
 • عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران . معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی . 1391
 • دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و کارگر ایران .موسسه کار. موسسه کار و تامین اجتماعی
 • عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی ) شهرداری تهران 1391

 

 • سوابق پژوهشي

 

چاپ 56 مقاله علمی در مجلات ISC.ISI علمی پژوهشی و ترویجی (ضمیمه 1)

مقاله های پژوهشی :

 1. چاپ مقاله نقش ارتباطات در مديريت بحران در فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات فرهنگي و ارتباطات شماره 7 سال 1385.
 2. چاپ مقاله بحران هاي اجتماعي ايران امروز در فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن جامعه شناسي ايران ، شماره 3 پاييز 1386.
 3. چاپ مقاله رسانه هاي نوين و بحران هويت در فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات ملي ايران شماره 36 سال 1387.
 4. چاپ مقاله نظريه بازنمايي رسانه اي و تحليل افكار عمومي متقابل آمريكايي ها و ايرانيان در فصلنامه علمي – پژوهشي دانش سياسي شماره 8 سال 1387.
 5. چاپ مقاله نقش اطلاعات ناجا در پیش بینی بحران 1379 خرم آباد . فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی . سال سوم . شماره سوم . پاییز 1387 .
 6. چاپ مقاله من به كسي اعتماد ندارم ( جستاري در پيامدهاي اثر اينترنت بر رفتار كاربران ايران) در فصلنامه علمي پژوهشي مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران بهار 1388.
 7. چاپ مقاله آسيب هاي فردي و اجتماعي روابط مجازي ايراني : يك رويكرد كيفي در فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ، 1388 .
 8. چاپ مقاله ارائه مدلي مفهومي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايراني ( مطالعه موردي شركت پالايش نفت تهران و فراتحلیل در چند سازمان ایرانی )فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، 1388
 9. چاپ مقاله پیاده سازی مدیریت دانش تجربه ای ارزشمند در شرکت پالایش نفت تهران فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، 1388
 10. چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در فصلنامه علمی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سال سوم جلد 3 . بهار 1388
 11. چاپ مقاله بررسی روابط ساده و چندگانه توانایی های صنعتی آزمون فلانگان با کارآفرینی در کارآموزان صنعت نفت ایران فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی . شماره 6 . بهار 1388
 12. چاپ مقاله مطالعه پیمایشی بر روی اعتبار رسانه های خبری در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در فصلنامه پژوهشی مطالعات فرهنگی و اجتماعی خرداد 1390 .
 13. چاپ مقاله توزیع درآمد دغدغه امنیتی کشورهای در حال گذار (مطالعه موردی: ایران) در فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد . تیر 1389
 14. چاپ مقاله مدل و الگوریتمی برای بهبود چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در بانک های ایرانی . فصلنامه علمی پژوهشی دانش و فنآوری . 1389
 15. چاپ مقاله بررسی رابطه بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت نارگان ) در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت . مرداد 1390
 16. چاپ مقاله تهدیدات سیستم های اطلاعات . فصلنامه علمي پژوهشي مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران . 1390
 17. چاپ مقاله عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 . نشریه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک . راهبرد . زمستان 1390 .
 18. چاپ مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی برکارآفرینی . فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 41 . سال یازدهم . تابستان 90
 19. چاپ مقاله ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسائی اثرگذارترین عوامل بر افزایش آن در شهر تهران . مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان . شماره دوم . 1390
 20. چاپ مقاله مطالعات پسا استعماری و اینترنت تحلیل گفتمان ایمیل های غیر شخصی دانشجویان دانشگاه تهران . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی . سال دوازدهم . 1390
 21. چاپ مقاله بررسی عوامل و محدویتهای به کارگیری موثر منابع و مخبرین در ماموریت های پلیس آگاهی . فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی . شماره 1 . سال 1390
 22. چاپ مقاله تبیین تهدیدات سیستم های اطلاعات از منظر کاربران . مجله جهانی رسانه . سال ششم ، شماره 1 ، بهار 1390
 23. چاپ مقاله موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن ها . فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران . 12/11/1390
 24. چاپ مقاله نشانه شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی تونپول ذیل موضوع زن مسلمان . دو فصلنامه دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع). شماره 39 . بهارو تابستان 1390
 25. چاپ مقاله آسیب شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان های دولتی و غیر دولتی . دو فصلنامه دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) . شماره 38. پائیز و زمستان 1390
 26. چاپ مقاله نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری . فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . 16/12/1390
 27. چاپ مقاله بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی ( مطالعه تطبیقی چهار دانشگاه و مرکز آموزش عالی ) . 23/5/91 . فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری .
 28. راهبردهای مدیریتی برای توسعه گردشگری در ایران . نشریه فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت توسعه . 1390
 29. چالشها و پیشنهادها( راهکارها ) در توسعه مفهومی کارآفرینی . فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی . 1391
 30. چاپ ارائه چارچوبی در همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار به روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ) . فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت .1391
 31. استراتژی توسعه بازار خارجی پیمانکاران آب و نیروی ایران . فصلنامه علمی پژوهشی ساخت شهر . 28/6/91
 32. چاپ مقاله پژوهش کیفی از فرآیند سیاست گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران . ویژه نامه مطاعات دفاعی استراتژیک . بهار 91.سال 11
 33. چاپ مقاله آسیب شناسی اینترنت و بحران اخلاق در جوامع معاصر.نشریه فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری  سال 91.
 34. چاپ مقاله بررسي تاثير توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري در صنايع قطعه سازي خودرو (مطالعه موردي:شركت سايپاپرس) .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.سال اول.شماره 3.زمستان 1391
 35. چاپ مقاله بررسی عوامل بازدارنده استفاده از اینترنت در آموزش الکترونیکی (باتاکید بر آموزش عالی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی .سال 91
 36. چاپ مقاله مدیریت فرمانشی بحرانهای ارتباطی:الگوی متکی بر هوش مصنوعی و جمعی.فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال ششم،شماره 21 .زمستان 1389
 37. چاپ مقاله وبلاگهای سیاسی-اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس.مجله جهانی رسانه.دوره 7.شماره 2.شماره پیاپی.صفحات 90-123.پاییز و زمستان 1391
 1. An Explanation for Internet Use Obstacles Concerning E-Learning in Iran.teh international revien of reseabch in open and distance learning .vol 14.no 3.2013
 1. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران و ارائه چارچوب های سیاست گذاری برای توسعه آن .فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه. بهاروتابستان 1391
 1. بررسی چالشهای خصوصی سازی آموزش عالی (مطالعه تطبیقی در چهار کشورمنتخب ). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی زمستان 1391
 1. راهکارهای فرهنگی ارتقای سطح موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش. مجله اندیشه های نوین در مدیریت بهار1391
 1. چاپ مقاله شناسایی و ارتقاء مزیت های رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابتهای دیجیتالی .فصلنامه اندیشه های نوین در مدیریت .سال سوم.شماره 4 تابستان 1391.
 2. چاپ مقاله بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی و معادلات ساختاری در صنایع قطعه سازی خودرو . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی. زمستان 1391
 3. تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.دانشگاه پیام نور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.اذر و دی 91
 4. بررسی موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی(مطالعه تطبیقی چهار دانشگاه و مراکز آموزش عالی).فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری.91
 5. بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی وابعادآن برکارآفرینی زنان (مطالعه موردی : انجمن زنان مدیر کارآفرین).فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی.زمستان1392
 6. دریافت دانشجویان دردانشگاههاازبرنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا.فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات.پاییز 1392

مقاله های ترویجی

 1. مقاله نوسازي در بوته جهان سوم در فصلنامه علمي – ترويجي مطالعات خاور ميانه  .
 2. چاپ مقاله امنيت ملي مفهومي در حال تكوين در فصلنامه علمي _ ترويجي اطلاعات اقتصادي _ سياسي سال 1383.
 3. چاپ مقاله استقرار نظام مدیریت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران  در فصلنامه رشد فنآوری اردیبهشت 1389
 4. نقش فنآوری اطلاعات در جلوگیری و کاهش فساد اداری در فصلنامه نظارت و بازرسی . 1389
 5. پیاده سازی نظارت الکترونیکی در سازمانهای نظارتی کشور و اثر آن در کاهش فساد . در فصلنامه نظارت و بازرسی . 1389
 6. چاپ مقاله بررسی وضعیت کیفیت خدمات بانکداری اتوماتیک ( مطالعه موردی بانک سامان ) . نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . تابستان 1390.
 7. بررسی نقش عوامل موثربر موانع کارافرینی سازمانی . نشریه علمی ترویجی صنعت لاستیک ایران 1392  
 8. بررسی میزان کارایی شیوه های تبلیغاتی بانک سامان در جذب مشتری . فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ ورسانه. پاییز 1392

 

 

سایر مقالات

 1. چاپ مقاله وحدت ملي ، مسايل قومي و سياست كلان در مجموعه گفتارها ، همايش علمي ، هويت ملي ، بررسي نقش اقوام وزارت کشور،^ سخنرانی و چاپ مقالهسال 1383 .
 2. سخنرانی و چاپ مقاله رويكرد به آموزه هاي امام خميني ( ره ) تنها را مقابله با بدفهمي ها و تحريفهاست .
 3. چاپ مقاله طراحی مدل پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانهای دولتی در نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 4. بررسی اثر طرح بنگاههای زودبازده بر روی اشتغال و کارآفرینی در استان تهران . ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی . کار و جامعه . 1390
 5. بررسی چالش های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و برخی کشورها . فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی 1391
 6. شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین گروه صنایع غذایی و آشامیدنی .نشریه فروغ تدبیر . 1391
 7. چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان گیلان.ماهنامه اجتماعی،اقتصادی،علمی و فرهنگی .شماره 149 .آبان ماه 1391
 8. چاپ مقاله عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی .در فصلنامه پژوهشهای اجتماعی .فرهنگی در رسانه .1391

 

کنفرانس های بین المللی

 

ارائه17 مقاله در کنفرانس های بین الملل (ضمیمه 2)

 

 1. پذیرش مقاله تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و به کارگیری تکنیک های swot و تحلیل شبکه ANP در کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی شیراز
 2. ارائه مقاله ی تبیین موانع استفاده از اینترنت در آموزش الکترونیکی ( مطالعه موردی : ایران) در 25 امین کنفرانس آسیایی دانشگاههای باز و آموزش از راه دور ، پنانگ ،مالزی ، 2011 عنوان کنفرانس در مالزی                                        TH25thAAOU Annual Conference  عنوان مقاله

An investigation into obstacles to using internet for e-learning in Iran

 1. چاپ چكيده مقاله ايران فرهنگي و فرهنگ جهاني در فصلنامه مقالات همايش بين المللي ( ايران فرهنگي ، گذشته حال و آينده ) 1387.
 2. چاپ چكيده مقاله آموزش منتقدانه ، جهاني سازي و زبان فارسي دريافت ها و ديدگاهها در فصلنامه مقالات همايش بين المللي ( ايران فرهنگي ، گذشته حال و آينده ) 1387.
 3. ارائه و چاپ مقاله بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران در فصلنامه خلاصه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي دي ماه 1388.
 4. ارائه و چاپ مقاله مدلي مفهومي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايراني ( مطالعه موردي شركت پالايش نفت تهران ) در مجموعه خلاصه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي دي ماه 1388.
 5. ارائه و چاپ چكيده مقاله راهبرد مديريت امنيت اطلاعات موسسات گمركي در دولت الكترونيك در دومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيكي 4 و 5 مرداد 1388.
 6. چاپ مقاله شيوه تدوين راهبرد مديريت دانش ، راهبردهاي بخشي و ارائه الگوي كاربردي آن ( مطالعه مورد شركت پالايش نفت تهران ) در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك 26 و 27 دي ماه 1388.
 7. چاپ مقاله پياده سازي مدل تامپسون و استريكلند جهت تدوين برنامه ريزي استراتژي ( مطالعه موردي برنامه ريزي استراتژيك شركت تجهيزات مدارس ايران ) در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك 26 و 27 دي ماه 1388.
 8. ارائه مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار در موفقیت فرآیند شکل گیری استراتژی بصورت جمعی در بخش پوستری کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 1388
 9. ارائه مقاله تحت عنوان کنفرانس Cultivating morality: human being nature and the world 
 10. Globalization of communication and changes in Iranian youths moral values : the case of the internet در چین
 11. ارزیابی استراتژی ای وظیفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک کلان دانشگاه . هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک . 19و20 مهر ماه 1390
 12. بومی گرایی فرهنگی .بدیلی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهای در حال توسعه . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل.نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد .تابستان 91
 13. چگونه فرهنگ رسانه ای شده جهانی بر مبنای محلی تاثیر می گذارد؟ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل.نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد .تابستان 91
 14. عوامل موثر بر افزایش کارایی توزیع مویرگی.دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی.قم.21و 23 شهریور 1392
 15. بررسی نقاط قوت و ضعف واگذاری مسکن مهر از جنبه دسترسی به اهداف اقتصادی و اجتماعی . دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی. 1392

  

کنفرانس های ملی

 

ارائه 27 مقاله در کنفرانسهای علمی

 1. پذیرش مقاله چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در دومین کنفرانس خلاقیت شناسی TRIZ و مدیریت نوآوری ایران
 2. چاپ مقاله چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي TRIZ و مديريت نوآوري ايران 12 و 13 آبان 1388.
 1. ارائه و چاپ مقاله چارچوبي جهت توسعه نفش خلاقيت و نوآوري در تصميم گيري هاي استراتژيك سازمان در شرايط عدم اطمينان محيطي در دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي TRIZ و مديريت نوآوري ايران 12 و 13 آبان 1388.
 2. بررسی تاثیر مدل ویژگیهای شغلی بر روی عوامل انگیزش شغلی . مطالعه موردی شرکت سازه گستر سایپا . در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی به صورت پوستری . مرداد 1389
 3. ارائه مقاله تبیین چالشهای پیاده سازی مدیریت دانش و معرفی مدل مناسب برای پیاده سازی در دانشگاه شهید چمران اهواز . 1389
 4. رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان . دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  بخش پوستری . 27آذر1390 دانشگاه صنعتی شریف
 1. چاپ مقاله تعیین رابطه توانمندی سازی شناختی و افزایش تعهد سازمانی ( مطالعه موردی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) در کتاب مجموعه خلاصه مقالات نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت . 9 خرداد 1390
 1. ارائه مقاله بررسی موانع خصوصی سازی ( مطالعه موردی مخابرات استان تهران ) - در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری - درهمایش ملی خصوصی سازی در ایران . خرداد 1390
 2. ارائه مقاله اولویت بندی موانع خصوصی سازی در ایران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در همایش ملی خصوصی سازی . 1390. مقاله برگزیده
 3. ارائه مقاله بررسی آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در کشور و ارائه راهکارهای مناسب - در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری-  در همایش ملی خصوصی سازی . 1390
 4. ارائه مقاله بررسی مشکلات واگذاری دانشگاه ها به بخش خصوصی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت رفع آن ها- در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری - در همایش ملی خصوصی سازی . 1390
 5.  ارائه مقاله بررسی چالش های کاربرد تکنولوژی رایانه و اینترنت  در نظام آموزشی ایران . نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404 در قالب پوستر . 8 و 9 آبان 1390
 1. رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان . دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری بخش پوستری . 27آذر1390 دانشگاه صنعتی شریف
 2. دختران فراری مطالعه موردی در استان قزوین . مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران . بهار 1391
 3. بررسی محتوای سیاسی و اجتماعی نشریات دانشجوئی ( مطالعه موردی یک سال قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ). چکیده مقالات چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران . خرداد1391
 4. چاپ چکیده چگونه فرهنگ رسانه ای شده جهانی بر معنای محلی تاثیر می گذارد ؟ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل تابستان 1391 .
 5. بومی گرایی فرهنگی ، بدیلی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهایدر حال توسعه . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل تابستان 1391 .
 6. تعیین رابطه توانمندسازی شناختی و افزایش تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران. موسسه مطالعات بین المللی انرژی .مجموعه خلاصه مقالات نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت . 9/خرداد/1390.
 7. بررسی ابعاد سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی .همایش ملی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی.دانشگاه پیام نور .7/10/1391
 8. بازنمایی جنسیت در رسانه (مطالعه موردی :بخش حوادث روزنامه همشهری )همایش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران.دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.7.12/1391
 9. دختران فراری :مطالعه موردی در استان قزوین .مجموعه چکیده مقالات .دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران.بهار 91
 10. کاوشهای مفهومی و نظری در باب امنیت اجتماعی. خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران. 25و26 اردیبهشت 1392
 11. مطالعه گونه های دین ورزی در شهرستان کرمان. .خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران.25و26 اردیبهشت 1392
 12. بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش براستقرار نظام مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی : شرکت سایپاپرس). ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش.6,7 اسفند1392
 13. بررسی نقش میزان خلاقیت برفرایند مدیریت دانش . ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش.6,7 اسفند1392
 14. امکان سنجی و ارائه راهکاری برای پیاده سازی مدیریت دانش در محیط های بیمارستانی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی). سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. 24و25 اردیبهشت 93
 15. نقش رسانه های ارتباطی جمعی باتاکیدبررادیووتلویزیون درتوسعه پایدار ممسنی. همایش منطقه ای چالش هاوراهکارهای توسعه پایدارممسنی و رستم.30اردیبهشت 93

   

طرح های  پژوهشي

 1. مجري طرح پژوهشي بررسي چالشهاي قومي و ارائه راهبرد سياستهاي قومي در ج.ا ايران به سفارش شوراي عالی امنيت ملي.
 2. مجري پروژه تدوين استراتژي مقابله با تهديدات آمريكا در ابعاد مختلف به سفارش شوراي عالی امنيت ملي .
 3. مجري پروژه طرح ايجاد ساختار براي تدوين راهبرد مقابله با عمليات رواني به سفارش شوراي عالی امنيت ملي .
 4. مجری طراحی الگوی استقرار مدیریت دانایی در آموزش عالی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .
 5. مجری طرح پژوهشی تحلیل محتوای نشریات دانشجویی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 6. مجری طرح پژوهشی خصوصی شدن دانشگاههای دولتی و آثار آن به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .
 7. مجری طرح پژوهشی تدوین استراتژیک بیمارستان ساسان به سفارش هیئت مدیره بیمارستان ساسان.
 8. مجری طرح پژوهشی نارکوتروریسم و چالشهای آن برای ایران به سفارش کمیته مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 9. مجری طرح پژوهشی . امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش و بررسی چالشهای پیاده سازی در دانشگاه پیام نور . 1390
 10. مجری طرح پژوهشی . تبیین نقش فرهنگ در پیشگیری از فساد اداری و ارائه برنامه فرهنگی جهت ارتقای سلامت نظام اداری . تیر 1390به سفارش دانشگاه پیام نور
 11. مجری برنامه راهبردی مدیریت دانش KM و ارائه مدلی مناسب جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور .به سفارش دانشگاه پیام نور تهران . تابستان 1390
 12. ناظر پروژه راهبرد جمهوري اسلامي ايران در برابر تروريسم به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .
 13. عضو كميته فني پروژه آسيب هاي اجتماعي ايران نگاهي به آينده به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .
 14. عضو كميته فني پروژه انسجام ملي و تنوع فرهنگي به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .
 15. ناظر پروژه بررسی و مطالعه نقش بافت و پراکندگی کشور در امنیت ملی با رویکرد استفاده از فرصت تنوع اقوام در کشور در ساختار دفاعی به سفارش مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح .
 16. اجرای 11 طرح پژوهشی در سطح علمی و نظارت بر 5 پروژه پژوهشی در سطح ملی (ضمیمه 4)

برگزاری کارگاه

 1. برگزاری کارگاه آسیب شناسی سیاستهای حنسیتی.انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. ماه 91
 2. مجری طرح پژوهشی بررسی و سنجش قابلیتهای کارآفرینی بین دانشجویان دختر و پسر پیام نور و ارائه راهکارافزایش آن . دانشگاه پیام نورتهران . بهمن 92
 • تاليفات :

1-     تاليف كتاب جامعه شناسي تحولات ارزشي ، رفتار راي دهندگان درايران (چاپ اول به اتمام رسيده است ) ناشر فرهنگ و انديشه سال 1380.

2-     تاليف كتاب (زنده باد فساد) جامعه شناسي سياسي فساد دردولتهاي جهان سوم . چاپ ششم . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

3-   تاليف كتاب مطالعات امنيت ملي . مقدمه اي برنظريه هاي امنيت ملي درجهان سوم. چاپ چهارم . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه .

4-     تاليف كتاب معماي دولت مدني . توسعه و امنيت دركشورهاي جهان سوم چاپ اول . موسسه تحقيقات و علوم انساني ، 1386.

5-     تالیف کتاب مدیریت DNA سازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان . چاپ اول 1391

6-      تالیف کتاب مدیریت دانش،فرایندها،رویکردها. ناشر موسسه آموزش عالی کار .چاپ اول1391

7-     تالیف کتاب مدیریت بحران و ریسک.ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول1392 .

8-     تالیف کتاب ارتقاء مدیریت دانش در سازمانها با بهره گیری از فناوری اطلاعات  .ناشر انتشارات تیسا .چاپ اول1392 .

9-     تالیف کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش. .ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول1392 .

 

سخنرانیهای علمی و فرهنگی

1-   نگاهی به شکاف های فرهنگی شهر تهران . نشست تخصصی آسیب شناسی فرهنگی شهر تهران . انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 10اسفند 1390 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران .

2-   تغییرات ارتباطات گران و محتوا در مراسم عزاداری های مذهبی در ایران . نشست تخصصی آسیب شناسی مراسن عزاداری امام حسین (ع) .7/12/90 انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3-   عوامل موثر بر شکل گیری تاثیر پلیس در افکار عمومی . نشست پلیس و افکار عمومی در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 3/دی/1390

4-   سیاست گذاری فرهنگی از منظر مفهوم حکومت رانی . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران . از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 23/07/91

 

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر