چاپ کردن این صفحه
چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزيز می رساند واحد پژوهش موسسه موفق به چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))گرديده است که در برگيرنده مجموعه ای از مقالات علمی در حوزه های مديريت صنعتی و بازرگانی مي باشد و در اجرای فرايند گزينش توسط هيات داوران، مورد پذيرش قرار گرفته است.

فرصت را مغتنم دانسته از تمامی افرادی که با ارائه مقاله موجبات حمايت از اين نشريه را فراهم نموده اند صميمانه قدرداني می نمايم. ارتقای روزافزون دانش مديريت در کشور عزيزمان را آرزومنديم.

دکتر علی يعقوبی

مدير واحد پژوهش و سردبير مجله پژوهش های مديريت

000
خواندن 6058 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 خرداد 1396 09:34

آخرین‌ها از غزالی