دروس ارائه شده و زمان ثبت نام ترم تابستان 96-95

ساعت برگزاری گروه های درسی ارائه شده در دوره تابستانی سال 1396

1 - پژوهش عملياتي (2) سه شنبه 08:00 - 14:30

2 - تحقيق در عمليات (1) پنج شنبه 08:00 - 14:00

3 - حسابداري صنعتي (3) پنج شنبه 08:00 - 14:30

4 - حسابداري پيشرفته(1) دوشنبه 08:00 - 14:30

5 - حسابداري پيشرفته(2) سه شنبه 08:00 - 14:30

6 - رياضي پيش دانشگاهي دوشنبه 08:00 - 14:30

7 - رياضيات پايه سه شنبه 08:00 - 14:30

8 - رياضي(کاربردي) چهارشنبه 08:00 - 14:30

9 - زبان عمومي دوشنبه 08:00 - 14:30

10 - زبان پيش دانشگاهي  چهارشنبه 08:00 - 14:30

11 - مباحث جاري در حسابداري چهارشنبه 08:00 - 14:30

12 - مباني سازمان و مديريت (پيش) چهارشنبه 08:00 - 14:00

13 - مديريت رفتار سازماني (پيش) پنج شنبه 14:00 - 19:00

14 - مديريت مالي (2) (پيش) چهارشنبه 14:00 - 19:00

 15 - اندیشه اسلامی 1 دوشنبه 14:30 - 19:00

16 - اندیشه اسلامی 2 دوشنبه 14:30 - 19:00

17 - تاریخ اسلام سه شنبه 14:30 - 19:00

 پروژه و کارآموزی کلیه رشته ها

انتخاب واحد دوره تابستانی، تا روز پنج شنبه مورخ 1396/05/05از ساعت 8:00 الی 24:00 برای کلیه رشته ها  تمدید شد

 

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر