جدول دروس پيش نياز رشته هاي مديريت صنعتي و مديريت بازرگاني به شرح ذيل مي باشد.

دروس پيش نياز رشته هاي مديريت بازرگاني و صنعتي مقطع كارشناسي ارشد

رشته مديريت بازرگاني همه گرايش ها رشته مديريت صنعتي همه گرايش ها
تحقيق در عمليات روز چهارشنبه  13:00 الي 15:00 تحقيق در عمليات روز چهارشنبه  13:00 الي 15:00
مديريت مالي روز چهارشنبه  15:00 الي 17:00 آمار و كاربرد آن در مديريت روز چهارشنبه 15:00 الي 17:00
مديريت رفتار سازماني روز چهارشنبه 10:30 الي 13:00 مديريت رفتار سازماني روز چهارشنبه 10:30 الي 13:00
مباني سازمان و مديريت روز چهارشنبه 08:00 الي 10:30 مباني سازمان و مديريت روز چهارشنبه 08:00 الي 10:30


تذكر:
1- با توجه به ارائه برنامه دروس اصلي در روزهاي پنج شنبه و جمعه در هفته هاي زوج و فرد امكان برگزاري دروس پيش نياز در روزهاي ياد شده نيست.
2- درس مديريت رفتار سازماني به جاي درس مديريت توليد در رشته مديريت صنعتي ارائه شده است.
3- كليه دانشجوياني كه مي بايست دروس پيش نياز بگذرانند حتما از دروس ارائه شده در اين ترم اخذ نمايند در غير اينصورت مسئوليت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

ما در اینجا گرد هم آمدیم تا بتوانیم با بهره گیری از امکانات موجود، راه دستیابی به آینده ای پربار را برای دانشجویان هموار نموده و موانع پیشرفت علمی و تحصیلی آنها را شناسایی و برطرف نماییم. دكتر منوچهر نيكنام

آخرین مطالب

چاپ دومین شماره از فصلنامه پژوهش های مدیریت

چاپ دومین شماره از فصلنام...

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد و ب...

چاپ و انتشار اولين شماره از نشريه (( پژوهش های مديريت ))

چاپ و انتشار اولين شماره...

بدين وسيله به استحضار کليه اساتيد و دانشجويان عزي...

گالری تصاویر